Młodzieżowa Komfort

Lokalizacja: ul.Młodzieżowa 13, Płońsk

Autor: Katarzyna Kraczkowska

Współpraca: Michał Szczęsny

Inwestor: GRANOLA Sp. z o.o.

Projekt: 12/2013 – 03/2014

Powierzchnia użytkowa: 11 801,52 m²

Kubatura: 43 350 m³

Realizacja: 2014-2016

Wizualizacja: arch. Paulina Jaworska
Zdjęcia: Katarzyna Kraczkowska

Szczegóły

Budynek Młodzieżowa Komfort został zaprojektowany tak, by jego architektura była prosta i spokojna w odbiorze i dobrze wpisała się w bardzo zróżnicowane w wyrazie i standardzie otoczenie. Architektura otoczenia jest wyjątkowo zróżnicowana.
Głównym założeniem architektonicznym projektowanego budynku było harmonijne wpisanie się w otoczenie i stworzenie właściwych relacji przestrzennych w obrębie założeń osi przestrzenno-widokowych okolicy.
Zabudowa o charakterze kwartałowym została ukształtowana wokół półotwartego, regularnego dziedzińca.
W parterze budynku wzdłuż ulicy Młodzieżowej przewidziano lokalizację lokali usługowych.

Wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa (103 mieszkania) składa się z trzech połączonych ze sobą części: części A i C – 5 kondygnacyjnych oraz środkowej części B – 4 kondygnacyjnej.
Zabudowa z trzech stron kwartału (skrzydła A, B i C) tworzy wewnętrzne podwórko wspólne dla wszystkich mieszkańców.

Pod poziomem terenu zaprojektowano wspólną, łączącą części nadziemne budynku A, B, C, jednokondygnacyjną część podziemną z garażem dla 117 aut i pomieszczeniami technicznymi obsługującymi zespół mieszkaniowy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny 3-klatkowy, z garażem podziemnym i usługami w parterze zlokalizowany został w obszarze zwartej, śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej.
Od frontu zostały zaprojektowane wejścia do lokali usługowych.
Główne wejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zostały zaprojektowane od strony półotwartego dziedzińca wewnętrznego.
Podstawową funkcją projektowanego budynku jest funkcja mieszkalna.

Na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano mieszkania o zróżnicowanej powierzchni w układzie korytarzowym.

Ściany zewnętrzne części A i C są zaprojektowane jako mieszane – w części parteru i 1 piętra zostało zaprojektowane boniowane o odcieniu grafitowym, natomiast 2 ostatnie kondygnacje zostały otynkowane w kolorze białym.
Budynek B otrzymał wykończenie jednolite – tynk w kolorze beżowym.

Na balkonach i obrzeżach tarasów zastosowano balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniami z przeźroczystego szkła bezpiecznego. Ściany zewnętrzne powierzchni usługowych na parterze oraz wejścia do budynków zostały wykonane w ślusarce aluminiowej ze szkleniem przeciwwłamaniowym.