OFERTA

Architektura współczesna

W zakresie moich usług znajduje się przede wszystkim projektowanie wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych,w tym:
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i odbudowy.
W ramach współpracy zapewniam wszelkie uzgodnienia i formalności związane z daną inwestycją.
Opracowuję pełnobranżowe i kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem projektu budowlanego i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Moja oferta obejmuje kompleksową usługę zaczynając od:

uzyskania warunków zabudowy

analizy chłonności terenu

projekt koncepcyjny

projekt architektoniczno-budowlany

opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej

uzyskanie pozwolenia na budowę

koordynacja wykonawców

projekty modernizacji i rozbudowy istniejących budynków

adaptacje projektów typowych

inwentaryzacje budowlane

świadectwa charakterystyki energetycznej

Architektura zabytkowa

W zakresie moich usług jest projektowanie w zakresie renowacji, remontów, dociepleń i przebudów obiektów wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków, jak i obiektów współczesnych znajdujących się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków.
Usługa w tym zakresie obejmuje:

projekty modernizacji i rozbudowy istniejących budynków w historycznej tkance miejskiej wymagających uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

Analiza chłonności terenu

Zakres moich usług obejmuje szczegółowe opracowanie architektoniczno-urbanistyczne w formie graficznej i opisowej, w których przedstawiam intensywność zabudowy terenu, maksymalną powierzchnię zabudowy i udział powierzchni biologicznie czynnej oraz powierzchnię użytkową dla danej inwestycji.

Analiza chłonności terenu obejmuje:

analiza możliwości zagospodarowania terenu

analiza nasłonecznienia

zbadanie przesłaniania zgodnie z Warunkami Technicznymi

przedstawienie zapotrzebowania na miejsca parkingowe oraz schemat rzutu garażu w oparciu o współczynniki parkingowe w WZ lub MPZP

rozrysowania schematycznego podziału mieszkań / lokali usługowych

wyliczenia powierzchni użytkowej dla projektowanej zabudowy (PuM)

Architektura wedyjska – Vastu

Jako konsultantka Ajurwedy i praktyk Vastu, będąc założycielem i właścicielem strefaVastu udzielam porad Vastu w Polsce.
Mając wgląd w naukę Vastu Shastra udzielam dokładnych wskazówek dotyczących Vastu i środków zaradczych bez konieczności rozbiórki istniejących budyków.
Współpracuję z klientem aż do zakończenia projektu. Zapewniam doradztwo i wsparcie osobom, które chcą skorzystać z dobrodziejstw indyjskiego Vastu.

VASTU jest tym aspektem Prawa Naturalnego, które łączy indywidualną inteligencję z inteligencją kosmosu.

Wybór odpowiedniej działki, właściwe usytuowanie budynku i zagospodarowanie terenu wokół domu, indywidualne projekty budynków, urządzanie wnętrz, korygowanie negatywnych wpływów ze środowiska i otoczenia – to tylko niektóre z aspektów Vastu.

Zapraszam serdecznie do współpracy