Budynek
usługowo-handlowy
Typ B750

Lokalizacja: Płońsk

Autor adaptacji: Katarzyna Kraczkowska

Inwestor: prywatny

Projekt: 2022

Powierzchnia użytkowa: 1000 m²

Realizacja: 2023

Zdjęcia: Katarzyna Kraczkowska

Szczegóły

Adaptacja projektu budynku usługowo-handlowego Typ B750.

Budynek został zaprojektowany na działce przeznaczonej pod zabudowę usługową w miejscowości Płońsk przy ulicy Szkolnej.

Adaptacja projektu typowego Typ B750 polegała na „przystosowaniu” projektu budowlanego do lokalnych warunków, polegającego na odpowiednim usytuowaniu budynku na działce Inwestora wraz z całą infrastrukturą techniczną.

Opracowanie zawierało projekt przyłączy niezbędnych do funkcjonowania budynku, wszelkie uzgodnienia pod względem ochorony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z Państwową Inspekcją Sanitarną.